‘สถานีขนส่ง’ ผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร ส่งหนาแน่u บางคนต้องนั่งพื้น

สถานีขนส่งหนาแน่น บางคนต้องนั่งพื้น

รายงานสถานการณ์ ประชาชนเดินทางกลับบ้าน ช่วงปีใหม่ จาก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทwฯ จตุจักร บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 3 ยิ่งเย็น ยิ่งแน่น ประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

ถือเป็นช่วงหยุดเสาร์ อาทิตย์ ที่บางคนลางานติดต่อยาวจนถึงปีหน้า ทำให้เลือกเดินทางช่วงนี้ ผู้โดยสารจึงไม่ค่อยหนาแน่น เพราะยังมีคนส่วนใหญ่ที่ต้องทำงานต่อในสัปดาห์หน้า บริเวณห้องรับรองผู้โดยสารมีประชาชนมารอจำนวนมาก

จนที่นั่งไม่เพียงพอทำให้บางส่วนต้องนั่งรอที่พื้น

ภาพจาก FM91 Trafficpro

ภาพจาก FM91 Trafficpro

ภาพจาก FM91 Trafficpro

โพสต์ดังกล่าว