แบกภาระเลี้ย งดูส่งเรียนพร ะใจบุญ

พระนักบุญ อุปการะเด็กมาแล้วกว่า ๑๐๐ คน แบกภาระเลี้ยงดู ส่งเรียน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หวังให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม สวัสดีครับ ‘เดินตามพ่อ’ ในครั้งนี้ ขอเล่าถึงเรื่องราวของพระครูสมุห์ทองมา อคคธมโม หรือหลวงพ่อทองมา พระผู้ยอมเหนื่อย ยื่นมือรับเด็กเด็ก มาอุปการะเลี้ยงดูให้ข้าว ให้น้ำ ให้นม ให้การศึกษา ให้ธรรมะกับพวกเขา หวังไว้สิ่งเดียวคือให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม พระเลี้ยงลูกคน ผู้เป็นดั่งเทวดาของเด็กเด็ก เผยอุปการะเด็กมาแล้วกว่า ๑๐๐ คน

ด้วยความสงสารที่หลายคนต้องโดนพ่อแม่ทอดทิ้ง จำต้องแบกภาระเลี้ยงดู ทั้งส่งเรียน และอบรมสั่งสอน เพื่อความหวังเดียวคือต้องการให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดีของสังคม พระครูสมุห์ทองมา อคคธมโม หรือหลวงพ่อทองมา อายุ ๕๐ ปี บวชมา ๒๖ พรรษา เจ้าอาวาสวัดป่าดอนใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มองมาโดยตลอด กระทั่งวันหนึ่งเจ้าอาวาสต้องการแบกรับภาระไว้เอง เนื่องจากสงสารเด็ก ที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ที่ได้ชื่อว่าพ่อแม่ หลวงพ่อทองมา ศึกษาพระธรรมมาพอสมควร ทั้งงานทางโลก

ทางธรรมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เมื่อ ๒๐ กว่าปีก่อนพบว่าประเทศไทยมีเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวยากจน พ่อแม่เลิกราไปมีครอบครัวใหม่ หรือแม้กระทั่งพ่อแม่อยู่ในวัยที่ไม่พร้อมมีลูก ทำให้เกิดปัญหาต่างต่างมากมายตามมา เมื่อครั้งปี ๒๕๔๐ ท่าพบเด็กชายคนหนึ่งมีปัญหาพ่อแม่ แ ย ก ท า ง กัน ส่งผลให้เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างที่ควรจะเป็น จึงลองเอ่ยปากถามโยมพ่อแม่ของเด็กว่าอยากจะให้อาตมาช่วยเลี้ยงดูอุปการะหรือไม่ พ่อแม่เด็กยินยอมพร้อมยกให้อย่างดีอกดีใจ

ตั้งแต่นั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ที่ส่งเสียเลี้ยงดูอุปการะเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัว หรือทางสังคมมากว่า ๓๐ รุ่น มากกว่า ๑๐๐ คน ส่งเสียให้เรียนจนจบจนสุดความสามารถของเด็กที่จะเรียน และพอใจ แม้ว่าไม่ได้เป็นพระที่ร่ำรวยมีเพียงเงินจากรับกิจนิมนต์สวดมนต์ตามงานบุญเท่านั้น และก็มีปัจจัยจากชาวบ้านภายในหมู่บ้านบ้านดอนใหญ่ และชาวบ้านในตลาดด่านขุนทดที่ทุกเช้าอาตมาและพระเณรเดินบิณฑบาตข้าวน้ำมา เพื่อเลี้ยงดูอุปการะเด็กเหล่านี้ จนเติบใหญ่แข็งแรงพอที่จะมีความรู้ความสามารถออกไปเผชิญกับโลกภายนอก

เด็กบางคนบวชเรียนจนจบปริญญาตรี จบออกไปทำงานเป็นทหาร เป็นครู เป็นพนักงานห้างร้านต่างต่าง มากมายหลายต่อหลายรุ่น ภูมิใจในตัวเขามากมาก ที่สำคัญที่สุดอยากให้พวกเขานำความรู้ และหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ขอขอบคุณบทความดีดี จาก baterk