หมั่นใส่บา ตรตอนเช้าช่ วยเสริมบุญวา สนาดี

หมั่นใส่บาตรตอนเช้า ช่วยเสริมบุญตนเองได้มาก ‘ตักบาตร’ ถวายสังฆทานในเวลาเช้า เป็นประเพณีหนึ่งที่หลายๆคนนับถือและทำสืบทอดต่อกันมา โดยมีความเชื่อว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่เมตตาส่วนกุศลของเราที่ได้ทำให้กับญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความเชื่อกันว่า อาหารต่างๆ ที่เราใส่บาตร ทำการถวายไปนั้น จะส่งไปถึงญาติที่เราตั้งใจทำไปด้วย สำหรับการทำบุญตักบาตร จะให้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต้องมีองค์ประกอบ คือผู้ให้จะต้องมีความเตรียมตัว เตรียมใจให้wร้อม ก่อนที่ทำกาsถวายขณะถวาย หลังจากการถวายผู้รับ คือ ‘พระภิกษุสามเณร’ มีการปฏิบัติตนที่ดีงามตามพระธรรมวินัย

และสิ่งของที่เรานำมาถวายนั้นจะต้องได้มาด้วยวิธีที่มีความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ต้องมีความเดือดร้อน การตักบาตรนั้น เป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะทำการถือบาตรออกบิณฑบาต เพื่อที่จะรับอาหารหรือทานอื่นๆ ในเวลาเช้าผู้คนจะออกมาตักบาตร โดยการนำข้าวของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวอาหารแห้ง ดอกไม้ปัจจัยต่างๆนำมาถวายพระ เป็นประเพณีที่ชาวพุnธถือกันว่าเป็นการ ‘สร้างบุญสร้างกุศล’ และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปแล้ว หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้ง ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และขออุทิศให้ เจ้ากssมนายเวร ทุกภพทุกชาติ เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า สำหรับหนทางในการบรรเทา วิบากกssม นั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี เวลาที่ตัวเรานั้นทำบุญ หรือมีการทำความดีในทุกๆครั้ง นอกจากบุญที่เราได้ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การถือศีล การใส่บาตร เข้าวัดเข้าวาแล้วนั้น การพูดคุยช่วยให้ผู้อื่นเกิดความสบายใจ

หรือการสนทนาธรรมต่างๆ การให้ธรรมทานรวมถึงการมอบสิ่งของให้กับผู้อื่น หนังสือธรรมะ การชี้แนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้ที่หมดกำลังใจ ‘การทำความสะอาดห้องพระ’ การถวายน้ำ 1 แก้วให้กับหิ้งพระพุทธ การร่วมอนุโมทนาบุญต่างๆ การทำความดีต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจและตั้งจิตในการทำ คุณความดีที่ท่านได้ทำเอาไว้จะสะสมอยู่ในตัวท่าน และจะช่วยทำให้ชีวิตของท่านมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน เป็นการสะสมบุญกุศลที่ดีสำหรับตัวท่านในภายภาคหน้าและต่อๆไป