สามวันเ กิดสิริมงคลเ งินไหลมาเ ทมา

แหล่งรวบรวมบทความ Khaoduang By JCN

ทำบุ ญตามวันเกิด ทั้ง 7 วัน ‘ช่วยให้ชีวิตเป็นสิริมงคล’ การทำบุญจะได้บุญมาก หากปฏิบัติให้เหมาะสม กับด วงชะตาวันเกิด เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลใช้แก่ชีวิต ทำแล้วร่ำsวย โช คล าภมากมี เงินทองไหลมาเทมา คิดหวังสิ่งใดได้ดั่งใจหมาย ผู้เกิดวันใดต้องทำบุญถวายสิ่งใดมาดูกันค่ะ การทำบุญและสะเดาะเคราะห์ ถือว่าเป็นการทำบุญที่เสริมสร้างดวงชะตาให้กับตัวเอง ให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พ้นเคราะห์จากปัญหาต่างๆที่เข้ามา วันนี้เราได้มีการทำบุญเสริมด วงชะตาประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาบอกทุกท่าน ทำบุญแบบไหนจึงจะเกิดผลดีที่สุด

‘ด วงสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์’ ดาวอาทิตย์นั้นถือว่าอยู่ในตำแหน่งทุกขัง จึงควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรถ ว า ยพระ ด้วยน้ำมันมะพร้าว หรือทำบุญด้วยสิ่งที่ที่เป็นตัวแทนแสงสว่าง เช่น ตะเกียง ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมัน ควรบูชาหรือไปสักการะ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ เจ้าพ่อกวนอู โบสถ์หรือเจดีย์ต่าง ๆ ด้วยส้มหรืออินทผาลัม พร้อมดอกไม้สีแดง จะส่งเสริมยศถาบรรดาศักดิ์ให้รุ่งโรจน์ ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยเต่า ละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัว เพื่อเพิ่มโชคลาภให้แก่ตนเอง

‘ด วงสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์’ ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งธงชัย จึงต้องเสริมดาวจันทร์ด้วยก า รแต่งตัวให้ดูดี มีสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ คือ การบริจาคเงินทำบุญ บริจาคน้ำดื่ม ทำบุญกับเด็กและคนชรา ควรบูชาหรือไปสักการะ ‘พระโพธิสัตย์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือสับปะรด’ พร้อมดอกมะลิ ถ้าได้ดอกบุนนาคจะยิ่งดี จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาลด อุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยก า รแจกหนังสือธรรมะ ละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัวในวันจันทร์ และเครื่องในห มูวันพุธ จะเพิ่มโชคเพิ่มเสน่ห์ ศัตรูจะแพ้พ่าย

‘ด วงสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร’ ดาวอังคารนั้นอยู่ในตำแหน่งเหน็บเล็ก ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ ‘ใส่บาตs’ หรือถวายพระด้วยข้าวหอมในวันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคาร คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นยารักษาโรค ควรบูชาหรือไปสักการะ ‘พระปางไสยาสน์ (พระนอน) หรือพระพิฆเนศวร’ ด้วยข้าว ขนมอร่อย ๆ หรือเผือก มัน ฟักทอง พร้อมดอกแคขาวหรือดอกดาวเรือง จะส่งเสริมให้การง า นเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันอังคาร เพื่อเพิ่มโชคลาภ

‘ด วงสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ’ ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมดวงด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูดหย าบคาย ใส่ร้ า ยคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธssมะ ควรบูชาหรือไปสักการะ ‘เจ้าพ่อเสือ ด้วยเนื้อหมู หรือท้าวเวสสุวssณโณ’ ด้วยไข่ต้ม บายศรีและดอกกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้าขายมีกำไรร่ำรวยลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อย ‘ปลาดุก ปลาไหล’ ละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัวในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง

‘ด วงสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี’ ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุกขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟักทอง เผือก มัน แตงกวา (ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน) ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัสแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่างๆ ควรบูชาหรือไปสักการะ ‘พระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม’ ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมดอกแคขาวหรือดอกดาวเรือง จะส่งเสริมการง า นให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ามพูดจาหยาบคาย ถือเป็นการขัดลาภ

‘ด วงสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์’ ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งตีนเสาร์ ควรแก้ไขด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือกล้วย (ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน) ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ ‘ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า’ ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วข้าวพร้อมนมและดอกกุหลาบ จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัตรูลด อุปสssค์ และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ‘ทำสมาธิ’ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกันอย่าซักรวม ถือเป็นการขัดลาภยิ่งนัก

‘ด วงสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์’ ดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาs ควรบูชา หรือไปสักการะ พระปางนาคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหลายสี (ขนาด 1 ศอก จำนวน 6 พวง) จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์