หนึ่งปีลำบ ากมานานปีสดใสรุ่งก่อนปีหน้า

ปีจอ รอรับทรัพย์ หนึ่งปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าด ว งชะตาจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระหนี๊สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมากแต่ทว่าด วงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่เป็นในปีนักษัตร ที่จะได้ปลดหนี๊สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอ พบกับข่าวดีได้เลยการทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดแน่นอนว่าการงานของคุณ จะประสบความไหลลื่นดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวยถ้าอ่า นแล้วดี โชคเข้าข้างขอให้เก็บด ว งนี๊ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตสาธุ ปีขาล โชคดี คนที่เกิ ดปีปีนักษัตรขาล เป็นปีทองรุ่งเรืองที่สุด

และอยู่ในช่วงเวลาของการปลดหนี๊สินที่มีอยู่ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยกับการทำมาค้าขายแต่บอกได้เลยว่าด ว งชะตาของคุณ จะได้ปลดหนี๊ อย่ างแน่นอนในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่น ขยันตั้งใจทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอบโกยเงินในช่วงเดือนนี๊ จะทำให้คุณได้รับทรัพย์ แบบไม่ทันคาดคิดคาดฝันกันเลยทีเดียวและด ว งการเงินของคุณในปีนี๊จะ สดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมดอ่า นแล้วดีโชค เข้าข้างคุณให้แ ช ร์ด ว งนี๊ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ ปีกุน ดาวรุ่ง คนที่เกิ ดปีกุนนั้นค่อยข้างลำบากการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง

หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอบางครั้งถึงกับ ต้องอดมื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือนแต่ด ว งชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปมีเกณฑ์จะได้ปลดหนี๊ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรงโชคชะตาจะเข้าข้างช่วยนำพาให้ด ว งของคุณ ดำเนินไปพบกับ ความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บก็จะ เริ่มมีทีละเล็กทีละน้อยและนอกจากจะได้ปลดหนี๊แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช คเสี่ย งโชคเล็กๆ น้อยๆหากอ่า นแล้วดี โชคเข้าข้างขอให้เก็บดว งนี๊ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตคุณเทอญ สาธุสาธุสาธุ เป็นจริงด้วยเถิด ปีวอก ดวงเด่น คนที่เกิ ดปีวอกก่อนหน้านี๊เป็น ช่วงเวลาแห่งความทุ กข์เรื่ องเงิน เดือดร้อนกับ

การหาเงินมากๆ หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็บและ ยังมีปัญหาในเรื่ องความรักที่ไม่ลงเอยหรือจบไม่ดีแต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป คนเราต้องเดินต่ออย่ าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันไม่มีประโยชน์ ต่อชีวิตคุณเลยดว งชะตาของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเล วร้า ย เหล่านั้นแล้ว จะหมดทุกข์หมดโศ กแบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือ เรื่ องทุกปัญหาต่างๆ จะหมดไปช่วงนี๊ให้ทำบุญมากๆจะช่วยหนุนนำคุณ ปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือเปิดร้านเล็กๆ ก็ตามจงตั้งใจทำให้ดีแล้วผลบุญของความซื่อสัตย์ที่คุณได้สร้างไว้อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้างขอให้เก็บดว งนี๊ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญท่าน