อย่างไม่ถือพระองค์เอง สายใยพี่น้อง ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’

สายใยพี่น้อง เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทางก้มกราบ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ อย่างไม่ถือพระองค์เอง

สายใยพี่น้อง วินาที ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทางก้มกราบ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ อย่างไม่ถือพระองค์เอง เมื่อเวลา 16.48 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการปริ้นเซส คัพ ไทยแลนด์ 2019 (Princess’s Cup Thailand 2019) โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานอำนวยการนโยบายจัดการแข่งขันฯ เฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงกราบแนบพื้นและทรงสวมกอด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ก่อนเสด็จเข้ายังพลับพลาพิธี โดยมีพลตรี กันตพจน์ เศรษฐารัศมี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามกีฬาขี่ม้ากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดำรัสเปิดการแข่งขัน ความตอนหนึ่ง ว่า

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ นอกจากจะปฎิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม บุคลากรและนักกีฬาผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้มีโอกาสแสดงความสามาsถและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีส่วนในการประชาสัมพันธ์กีฬาขี่ม้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวาง ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่หน่วยส่ง การแข่งขันปีนี้ นับเป็นอีกครั้งที่ ‘นักกีฬาขี่ม้า’ จะได้ฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชาติและระดับนานาชาติต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านทุกฝ่าย จะทำหน้าที่ตนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังสามารถ เพื่อส่งเสริมกีฬาขี่ม้าของไทยให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้ประเทศชาติให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การจัดการแข่งขัน แล้วพระราชทานรางัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Concours Show Jumping International Junior Borrow Horse (CSIJ-B) ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ปริ้นเซส คัพ ไทยแลนด์ 2019 ก่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เสด็จกลับ เวลาต่อมา สมควรแก่เวลา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จกลับ

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทางก้มกราบ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ อย่างไม่ถือพระองค์เอง

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทางก้มกราบ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ อย่างไม่ถือพระองค์เอง

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทางก้มกราบ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ อย่างไม่ถือพระองค์เอง

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทางก้มกราบ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ อย่างไม่ถือพระองค์เอง

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทางก้มกราบ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ อย่างไม่ถือพระองค์เอง

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’